prva stran

Dobrodošli na domači strani Projekta INTERREG III A

"Varstvo dvoživk na območju Alpe - Jadran"
s posebnim poudarkom na fragmentaciji habitatov zaradi prometne infrastrukture

V okviru projekta bomo izvedli številne varstvene ukrepe za dvoživke.
Čezmejno sodelovanje partnerskih organizacij v Avstriji, Sloveniji in Italiji omogoča intenzivno izmenjavo strokovnih izkušenj, podporo pri načrtovanju in izvedbi projektov kot tudi sodelovanje pri delu z javnostjo, ki je prav tako del projekta.

Izhodišcno stanje

Dvoživke so tekom leta vezane na različna bivališca, kot so mrestišča, poletna bivališca in prezimovališča. Potrebujejo strukturirano, naravno pokrajino, pestro z razničnimi življenjskimi okolji, kot so vode, travniki, mejice, gozdički in vlažne površine. Zato dvoživke močno prizadanejo izsuševanje, melioracije in posegi v struge vodotokov. Poleg tega vedno več prometnih povezav seka selitvene poti dvoživk.
Izguba in fragmentacija življenjskih prostorov predstavljajo glavne razloge za upadanje populacij dvoživk v Srednji Evropi.

Na Koroškem so vse avtohtone vrste dvoživk razen alpskega močerada uvrščene na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst kot bolj ali manj močno ogrožene vrste.
Vse na Koroškem avtohtone vrste dvoživk so v vseh letnih obdobjih zavarovane s koroškim Zakonom o varstvu narave (LGBl. 54/1986 i.d.d.g.F.) oz. Odredbo o varovanju živalskih vrst (LGBl. 3/1989).
Osem avtohtonih vrst dvoživk je uvrščenih na Prilogo II oz. Prilogo IV Direktive o habitatih (92/43/EGS) in so tako zavarovane v celi Evropi.

Na Koroškem se že več kot 20 let trudimo varovati ogrožene vrste dvoživk. 

Od leta 1991 je Arge NATURSCHUTZ pooblaščen s strani Urada za varstvo narave Koroške deželne vlade za koordinacijo varovanja dvoživk. V letih, ki so sledila, smo zbirali podatke o pomorih dvoživk na cestah in postopoma širili mrežo prostovoljcev, ki so varovali dvoživke ob njihovih pomladanskih selitvah na mrestišča. Do leta 2001 smo v podatkovno zbirko o selitvenih poteh dvoživk vnesli podatke o 141 cestnih odsekih. Letno smo obvarovali približno 68.000 dvoživk pred smrtjo na cesti. Izvedba varovalnih ukrepov na cestah ne bi bila mogoca brez sodelovanja cestnih podjetij, lokalnih skupnosti in številnih posameznikov.

V okviru pobude Skupnosti o vseevropskem sodelovanju INTERREG III A smo našli možnost širitve deželnega projekta tudi preko naših meja.

Bild
Bild

Cilji projekta

Naše nadaljnje delo je v skladu z rezultati že opravljenih raziskav usmerjeno predvsem v obsežno varovanje dvoživk tako na cestah kot na mrestiščih.
Najpomembnejši cilji so:

 • Obvarovanje dvoživk vseh starostnih skupin pred smrtjo na cestah
 • Zmanjšanje fragmentacije habitatov dvoživk, predvsem s povečanjem možnosti za uspešne selitve
 • Ohranjanje mrestišč
 • Ovrednotenje izvedenih ukrepov
 • Intenzivno sodelovanje med partnerji predvsem pri načrtovanju in izvedbi varstvenih ukrepov, izmenjavi izkušenj in izdelavi standardov za varstvene ukrepe
 • Delo z javnostjo

Casovni potek

Iz formalnih razlogov je deželni projekt razdeljen na dva dela:

Financiranje v okviru programa INTERREG III A Avstrija - Slovenija

 • 21.11.2001: Prijava
 • 18.6.2002: Odobritev s strani Nadzornega sveta
 • 7.10.2002: Posredovanje ponudbe za sofinanciranje
 • 31.12.2006: Zaključek projekta

Financiranje v okviru programa INTERREG III A Avstrija - Italija poteka:

 • 21.11.2001 Prijava
 • 25.6.2003: Odobritev s strani Nadzornega sveta
 • 23.9.2003: Posredovanje ponudbe za sofinanciranje
 • 31.12.2006: Zaključek projekta

Projektno obmocje

Projektno obmocje programa INTERREG III A Avstrija - Slovenija zajema okraje Klagenfurt, Klagenfurt Land, St. Veit/Glan, Villach, Villach Land, Völkermarkt und Wolfsberg.

Projektno obmocje programa INTERREG III A Avstrija - Italija zajema okraje: Spittal, Hermagor in Feldkirchen.

Bild

nach oben